Lacistemataceae Plant Family Lacistemataceae Holistic Database logo Copyright F E Young 2008 Species 2000 University of Reading Wokingham District Veteran Tree Association Herbarium RNG, University of Reading, U.K. Neotropical Plant Families Database

Lacistema serrulatum Mart.

LSID
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:424b9ff1-52c2-102c-b3cd-957176fb88b9:ac2009
urn:lsid:ubio.org:namebank:1822569

Martius C F P de (1826) Nova genera et species plantarum quas in itinere per Brasiliam annis 1818-1820 jussu et auspiciis Maximiliani Josephi I. Bavariae regis augustissimi suscepto collegit et descripsit, Monachii, Munchen, Vol. 1: 156, plate 95

Common names

None located

Types

Holotype: Martius anno 1823 at M

Isotypes: Martius anno 1823 at G-DC
Syntypes: None specified

Protologue

Foliis lanceolatis acuminatis serratis utrinque glabris, petalis linearibus stylo simplici;
Arbor altitudine decem circiter pedum, trunco erecto tereti saepe ex eadem radice gemino, cortice cinero;
Rami erecti, ramulis plurimis erecto-patentibus subvirgato-fastigiatis flexuosis instructi, ad divisiones subincrassati, cortice cinereo-fusco glabro vestiti; ramuli novelli virides, glabri;
Folia alterna, approximata, petiolata, subdisticha, patentia et plerumque in superiorem faciem subconvoluta, lanceolata, acuta, basi cuneato-attenuata, inaequaliter repando-serrata, basi et apice integerrima, subcoriacea, utrinque glabra, supra obscure viridia nitida, subtus pallidiora, nervo medio venisque subtus parum prominentibus percursa, duos pollices longa, sex ad duodecim lineas lata;
Petioli semiteretes, superne canaliculati, glabri, duas lineas circiter longi;
Stipulae lineari-lanceolatae, acuminatae, integerrimae, membranaceae, glabrae, fuscescentes, deciduae, petiolo duplo longiores;
Florum amenta axillaria sessilia, due ad sex fasciculatim congesta, tenuia, cylindrica, subflexuosa, pollicem circiter longa; Rachis tenuis, angulata, glabra;
Flores sessiles, densissime quadrifariam imbricati, flavescentes;
Calycis squamae tres; inferior et simul exterior sub-orbicularis vel late deltoidea, acutiuscula, integerrima, glabra, subcoriacea, concava; laterales lineari-subulatae, integerrimae, membranaceae, tenerae;
Corollae laciniae fere ut in praecedente, sed uti totus flos, minores, albae;
Nectarii discus inaequalis in inferiore floris parte multo major subcarnosus, in superiore abbreviatus et vix conspicuus, nonnunquam (in siccis speciminibus) lobatus vel divisus;
Stamen ex inferiore floris parte; filamentum abbreviatum, vix longitudine crurium, in bac specie longiorum et divergentium; Antherae in apice crurium globosae, uniloculares, bivalves, flavae;
Ovarium ovato-subglobosum, glabrum; Stylus simplex, teres, glaber; Stigmatibus tribus subulatis divergentibus;
Capsula basi flore persistente cincta, substipitata, obovato-subtriangularis, mucronata, glabra, rubens, unilocularis, trivavlis; valvulae coriaceae vel subcarnosae, a vertice deorsum dehiscentes, intus singulae placentam gerentes linearem per totum dorsum decurrentem;
Semina (abortu reliquorum) solitaria vel duo in quavis capsula, in placentis fere e vertice capsulae pendula, sub-globosa, arrilata;
Arillus carnosus, completus, albus, fasciculo vasorum a placentae cicatrice ad verum testae hilum usque producto percursus;
Testa pergamena, hilo amplo plano, respectu situs embryonis in vertice posito, respectu insertionis in capsula vero basilari; Albumen carnosum;
Embryo inversus, rectus, cotyledonibus planis foliaceis suborbicularibus sibi incumbentibus, radicula supera brevi cylindrica.

Original document, Original document - plate 95

Full morphological description

Habit: tree or shrub
Height:
Habitat:
Flowering time:
Fruiting time:

Trunk and canopy

Trunk: no data
Bark: no data
Crown: no data
Twigs:

Leaves

Buds:
Leaves:
Stipules:

Inflorescence and fruit

Inflorescence: catkins emerge from leaf axils
Flowers:
Petals:
Stamen:
Pollen:
Stigma:
Ovary:
Fruit:
Seed:

Images

None located

Distribution

Bolivia, Brasil (Distrito Federal, Goais, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sao Paulo)

Altitude

50 - 650 metres

Ecology

Geology: Sedimentary (Jurassic, Cretaceous, Cenozoic), Extrusive volcanic (Jurassic, Cretaceous), Endogenous: plutonic and/or metamorphic (undifferentiated Precambrian)
Habitat: forests: littoral and sub-montane (to be confirmed)

Conservation

IUCN Red List of Threatened Species - Category: Unlisted
Located in protected reserves: yes

Voucher specimens

Unknown

Chromosome & ploidy values

Unknown

Molecular sequences

EMBL-EBI

Ecological phytochemicals

Unknown

Pollination mechanism

Unknown

Seed dispersal vectors (frugivores)

Unknown

Other plant/animal associations

Unknown

Human uses

Unknown

Return to species page