Neotropical Plant Families Database Copyright F E Young 08 September 2009

the e-monography extension project to Lacistemataceae Holistic Database @ www.lacistemataceae.org


Return to homepage

Plocospermataceae Hutch.

LSID urn:lsid:ubio.org:namebank:1798264

Family protologue: information to follow

Monospecific family

Plocosperma buxifolium Benth.

LSID urn:lsid:ubio.org:namebank:5849819

Species protologue: Hooker J D (1876) Hooker's Icones Plantarum; or figures, with brief descriptive characters and remarks of new or rare plants, Vol. 12: 82, plate 1195

Types

Holotype: Information to follow

Isotypes: Information to follow

Syntypes: Information to follow

Protologue

Frutex glaber, ramis rigidis elongatis.
Folia opposita, brevissime petiolata, ovata v. oblonga, utrinque obtusa, integerrima, coriacea, supra nitida, subtus opaca, costa prominente, ½-1-pollicaria, iss Buxi sempervirentis subsimilia.
Flores in nodix axillaribus ramorum annotinorum v. vetustiorum 2-4-ni in pedunculo brevissimo subracemosi v. interdum solitarii, pedicellis 1-2 lin. longis filiformibus ebracteatis.
Calyx lineam longus, 5-partitus.
Corolla tubo brevi subinfundibularis-campanulata, expansa fere pollicem diametro, lobis 5 latis imbricatis.
Stamina 5, inaequalia, corolla breviora; antherarum loculi paralleli.
Ovarium 1-loculare, basi in stipitem brevem crassum subcontractum, apice desinens in stylum filiformem apice bis 2-fidum, ramulis ultimis intus stigmatosis; ovula 4, per paria parietibus affixa, 2 inferiora ereta, 2 superiora pendula.
Capsula linearis, subteres, 3-pollicaris, coriacea, tenuiter ∞-costata sulcataque, ab apice 2-valvis, valva quaque ovulum unum cujusque paris ferente.
Semen tamen in capsula unicum perfectum, lineare, 2-pollicare, subteres v. compressum, apice coma densa brevique pilorum appendiculatum; testa subcoriacea; albumen tenuiter carnosum; embryo linearis, perfectus tamen ignotus.

Original document, plate 1195

Full morphological description and images

Information to follow


Distribution

Information to follow

Habitat

Information to follow

Ecology

Information to follow

Conservation

IUCN Red List of Threatened Species - Category: Unlisted
Located in protected reserves: Information to follow

Voucher specimens

Information to follow

Chromosome & ploidy values

Information to follow

Molecular sequences

EMBL-EBI

Ecological phytochemicals

Information to follow

Pollination mechanism

Information to follow

Seed dispersal vectors (frugivores)

Information to follow

Other plant/animal associations

Information to follow

Human uses

Information to follow